Pace e Amore Italian Selection

11/09/2021

"Pace e Amore Italian Selection" ad Alassio ex Chiesa Anglicana in via Adelasia n.10. Anteprima per "Pace e Amore Italian Selection" EXPO 2020 Dubai-Abu Dhabi.